Extra ledenvergadering CCO

Het CCO-bestuur roept de leden op voor een extra ledenvergadering, te houden op woensdag 18 september 2019 in de Carrousel (Dantezaal), aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staan twee onderwerpen:
• Aanvulling bestuur CCO
• Uitbreiding, verbouw of nieuwbouw van het streekmuseum

Aanleiding voor deze extra ledenvergadering is de toekomst van het CCO. Als vereniging kampen we sinds 2016 met een groot aantal vacatures in het bestuur, die met spoed ingevuld dienen te worden. Daarbij komt dat we – als CCO – de nodige vervolgstappen moeten zetten om te komen tot een gezamenlijke huisvesting voor onze historische vereniging en het streekmuseum. Sinds de fusie met het museum in 2016 zijn ver gevorderde stappen gezet voor uitbreiding, ver- of nieuwbouw van het streekmuseum met als doel samen onder één dak. Een verschil van inzicht tussen de bouwcommissie en het bestuur heeft er echter toe geleid dat de bouwcommissie haar opdracht heeft teruggegeven aan het bestuur. Het bestuur is van mening dat de opdracht tot uitbreiding/nieuwbouw weer opgepakt moet worden. Het huidig bestuur, dat in principe bestaat uit slechts drie bestuursleden, aangevuld met een “tijdelijk” secretaris kan dat uiteraard niet alleen. Het bestuur van het CCO zoekt dan ook met spoed leden die bereid zijn een bestuursfunctie te vervullen, al dan niet tijdelijk tot een periode dat het ver- of nieuwbouw-proces in een eindfase is gekomen. Op 18 september zou het bestuur weer compleet moeten zijn.

Graag vooraf aanmelden
Het is voor het voortbestaan van het CCO noodzakelijk dat we op 18 september a.s. nieuwe bestuursleden bekend kunnen maken. Verzoek aan de leden, die bereid zijn hun schouders onder de toekomst van de vereniging te zetten, is dan ook om zich vooraf bij het bestuur te melden. Dat kan bij één van onderstaande bestuursleden of via mail: CCO@kpnmail.nl

Wie eerst nog meer informatie wil kan ook bij de bestuursleden terecht.